Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mission - Vision - Værdier og Mål

Vores mission er at tilbyde forældre og børn grundlæggende tryghed.

Mission:

Vores mission er, at tilbyde forældre og børn grundlæggende tryghed. Vi vil sikre rummelighed, plads til alle og respekt for forskelligheden. Vi vil gå langt for at sikre alle føler sig anerkendt, hørt og set.

Vi ønsker et godt forældresamarbejde, da vi ved det fremmer børnenes tryghed, udvikling og livsglæde.

Vision:

Vi ønsker at være en innovativ, udviklingsorienteret og velfungerende daginstitution, der ligger særlig vægt på leg, anerkendelse, læring, omsorg og inklusion. Vi ønsker daginstitutionens værdier skal være fundamentet for det pædagogiske arbejde og genspejles i læreplanen.

Værdier:

Trivsel, gensidig respekt, nærvær, åbenhed, engagement og udvikling.

At hvert barn er unikt. Barnet har ret og krav til at blive set, hørt og inddraget.

Vi vægter forskelligheden for at kunne skabe unikke rammer til hvert enkelt barn.

Mål:

Et godt forældresamarbejde.

At give børnene mulighed for at opleve sig som deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

At udvikle og sikre alsidige læringsmiljøer.

At børnene udvikler sig som selvstændige enkeltpersoner, som formår at indgå i relationer med andre mennesker, både med enkelte venner og som deltagere i en gruppe.

At styrke børnene i at få et sundt og fornuftigt forhold til mad.

At styrke børnenes bevægelsesglæde og motivation for leg/bevægelse.

At styrke kompetenceudvikling gennem leg og bevægelse.

Info til nye forældre

For nye forældre

Læse mere om vores afdelinger - hverdagen og pædagogik

Klik her!

Vores pædagogik

Vores mål er at skabe den bedste hverdag for dit barn. Vi arbejder meget med relationer og sørger for, at alle børn er trygge

Mere om vores pædagogik